Eigen bijdrage gedetineerden omhoog

Gedetineerden, tbs’ers en ouders van veroordeelde jongeren gaan een eigen bijdrage betalen van zestien euro per dag voor elke dag dat zij achter de tralies zitten, met een maximum van twee jaar. Ook een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting wordt op de daders verhaald.

Dat blijkt uit een aantal wetsvoorstellen die minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en zijn staatssecretaris Fred Teeven (VVD) maandag voor advies naar verschillende instanties hebben gestuurd.

De maatregelen werden al aangekondigd in het regeerakkoord. De eigen bijdrage is inmiddels omhooggegaan. Bij de presentatie van de begroting in september werd nog uitgegaan van 12,50 euro met een maximum van zes maanden en hoopten beide bewindslieden in totaal zestig miljoen euro op te halen. Inmiddels is het streefbedrag 65 miljoen euro.

2014-01-13 12:38