‘Eigen bijdrage gevangenen mag niet’

Dat gevangenen zouden moeten meebetalen aan hun verblijfskosten is in strijd met de Europese mensenrechten. Ook maakt het de samenleving onveiliger. Dat stelt de Bond van Wetsovertreders (BWO) maandag in een reactie op een aantal wetsvoorstellen van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en zijn staatssecretaris Fred Teeven (VVD).

De bond, die zich inzet voor de belangen van huidige en voormalige gedetineerden, noemt het voorstel voor een eigen bijdrage van zestien euro per dag voor elke dag dat ze vastzitten ‘een luchtkasteel’. Het Europese mensenrechtenverdrag bepaalt volgens de bond dat de staat opdraait voor het verblijf en medische verzorging in het gevang.

De BWO verwacht dan ook dat het voorstel bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sneuvelt. Het hof in Straatsburg oordeelt over het mensenrechtenverdrag dat de 47 lidstaten van de Raad van Europa hebben gesloten.

De bond wijst er verder op dat een dergelijke maatregel niet per se zorgt voor een veiligere samenleving. “Gedetineerden zullen met een aanzienlijke schuld de gevangenis verlaten, en dan is een plus een twee. Een lapmiddel als een betalingsregeling maakt dat niet anders”, aldus de bond.

Opstelten en Teeven willen behalve de eigen bijdrage dat veroordeelde criminelen ook een deel van de kosten van hun opsporing, vervolging en berechting betalen. De maatregelen werden al aangekondigd in het regeerakkoord.

2014-01-13 13:52