Fors minder voortijdige schoolverlaters

Het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat, is vorig jaar stevig gedaald. In totaal stopten bijna 28 duizend jongeren voortijdig met hun opleiding. Dat is ruim 8300 minder in vergelijking met het schooljaar 2011-2012, toen nog bijna 35 duizend jongeren uitvielen.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) wil dat het aantal schoolverlaters in de komende jaren verder daalt tot 25 duizend in 2016, zo zei ze donderdagochtend in een toelichting op Radio 1. “Ik ben tevreden. Er is een enorme inspanning geleverd en er zijn hele goede resultaten bereikt. Ik wil uiteindelijk naar een getal van 25 duizend. Elke schoolverlater is er een te veel”, zo zei ze. Volgens haar kan er met de middelen die er nu zijn nog meer worden bereikt.

De cijfers zijn dit jaar extra hoog omdat het ministerie een betere meetmethode heeft gevonden. Zo werden voorheen ook jongeren geteld die waren overgestapt naar particulier onderwijs of in dienst van defensie waren getreden. De rest van de daling is te danken aan extra inspanningen van scholen en gemeenten.

Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt al jaren gestaag. Twaalf jaar geleden stopten nog zeventigduizend jongeren met school voordat ze een diploma op zak hadden. Het kabinet trekt ook voor de komende jaren extra geld uit om het aantal schoolverlaters nog verder te verlagen.

Uit de cijfers van het ministerie blijkt dat in vrijwel alle regio’s het aantal voortijdig schoolverlaters is afgenomen. Van de vier grote steden is de daling in Amsterdam het grootst, met 31,1 procent.

Volgens het ministerie behoort Nederland tot de top van Europese landen waar weinig jongeren school zonder diploma verlaten. In 2012 bedroeg het percentage in Nederland 8,8 procent, terwijl het gemiddelde in Europa op 13,7 procent ligt.

2014-01-16 10:23