Ondernemers geven kabinet-Rutte dikke onvoldoende

Het beleid van het kabinet-Rutte-Asscher kan op weinig enthousiasme rekenen bij ondernemers. Het kabinet moet het doen met een rapportcijfer van 4,9. Premier Rutte zelf krijgt een 5,4. Ondernemers zijn met name ontevreden over de hoge belastingdruk, het lage consumentenvertrouwen en de overmaat aan regels, zo blijkt uit de Forum-nieuwjaarsenquête. Aan dit onderzoek, dat gehouden werd tussen 10 en 20 december, deden 471 ondernemers mee.

Bureaucratie en regels
Blij zijn ondernemers vooral over de verbeteringen die zij zien op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid (75 procent is tevreden tot zeer tevreden). De criminaliteitsbestrijding pakt het kabinet eveneens goed op, vindt 61 procent van alle ondernemers. Ook voor het buitenlandbeleid krijgt het kabinet de handen op elkaar. Al met al zijn ondernemers echter somber: 86 procent is (zeer) ontevreden over de inzet van het huidige kabinet als het gaat om het verminderen van bureaucratie en regels, 85 procent over het herstel van het consumentenvertrouwen en nog eens 83 procent over het aanpakken van de te hoge belastingdruk.

Meest en minst populair 
Meest populair is als vanouds de minister van Financiën: Jeroen Dijsselbloem krijgt een 6,6. Ook Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) scoren ieder boven de 6. Henk Kamp, de minister van Economische Zaken krijgt een 5,8 van ondernemers. Het slechtst scoren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Wonen en Rijksdienst. Ronald Plasterk en Stef Blok scoren respectievelijk een 5,1 en een 4,9.

Politieke voorkeuren
De ontevredenheid bij ondernemers vertaalt zich ook in de politieke voorkeuren. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stemde 65 procent van alle ondernemers VVD. De tweede partij onder ondernemers was D66 met 12 procent, de derde CDA met 11 procent. Als er op dit moment verkiezingen gehouden zouden worden, zouden VVD en D66 met ieder 25 procent de grootste ondernemerspartijen zijn, met het CDA met 20 procent er vlak achter. De PVV, in de peilingen op dit moment de op een na grootste partij van Nederland, komt er bij ondernemers nog altijd nauwelijks aan te pas: slechts 3 procent geeft aan op dit moment op deze partij te willen stemmen.