Geen uitspraak in zaak Turkse nabestaandenuitkeringen

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag geen uitspraak gedaan in de zaak nabestaandenuitkeringen van Turkse weduwen. De zaak kwam vandaag in Utrecht voor omdat minister Asscher van Sociale Zaken in hoger beroep ging tegen een eerdere uitspraak van de rechter. De Amsterdamse rechtbank had besloten dat Turken en Marokkanen niet gekort mogen worden op hun nabestaandenuitkering.

In hoger beroep dat vandaag om 14:00 uur begon waren 8 advocaten aanwezig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de Algemene Nabestaandenwet (ANW) uitvoert heeft in de zitting onder andere aangevoerd dat de ANW een uitkering biedt op het sociaal minimum en dat de weduwen jarenlang een voordeel hebben genoten dat met ingang van 2013 is komen te vervallen. Er is volgens de SVB geen strijd met de hiervoor genoemde overeenkomst tussen Turkije en de Europese Unie, het zogenoemde Associatierecht.

De rechter doet op 28 februari uitspraak.

Eerste rechtszaak

De zaak over de nabestaandenuitkering van Turken en Marokkanen kwam al in augustus van 2013 voor de rechter. Toen oordeelde de rechter dat Turken en Marokkanen recht hebben op 100 procent van de nabestaandenuitkering omdat een korting in strijd zou zijn met het Associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie. Minister Asscher ging na deze uitspraak in hoger beroep, waardoor de zaak vandaag opnieuw werd behandeld bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Turkse advocaaten over de zaak

De advocaten die de Turkse gemeenschap vertegenwoordigen (Nazmi Turkkol, Ejder Kose, Ali Durmus, Tugba Harmankaya, Pinar Celikkal) zeggen er vertrouwen in te hebben dat er binnenkort definitief een streep over de plannen van het kabinet gaat om Turken en Marokkanen in het land van herkomst te korten op hun nabestaandenuitkering.

Kinderbijslag

Eerder deze maand deed de rechter ook uitspraak over een andere gevoelige zaak voor de Turkse gemeenschap. De rechter besloot dat ouders die kinderbijslag krijgen voor hun kinderen in Turkije en Marokko ook niet gekort mogen worden.  De rechter is van mening dat alleen in geval dat zowel de kinderen als de ouders in Turkije wonen, de kinderbijslag verlaagd mag worden. Dit geldt overigens niet voor de Marokkanen, omdat daar eerder speciale afspraken over zijn gemaakt tussen Marokko en Nederland.

© Demet TV