‘Facebook steeds meer voor ouderen’

Facebook lijkt langzaam steeds meer vooral voor oudere generaties te worden. Gebruikers van 18 tot en met 34 jaar zijn het sociale netwerk steeds minder gaan gebruiken, terwijl de activiteit bij 35 tot 54-jarigen juist fors toeneemt. Dat concludeert nu.nl uit een peiling die de site heeft laten uitvoeren onder 2100 Nederlanders vanaf 18 jaar.

Van de ondervraagden van 18 tot en met 24 jaar die zijn gestopt met Facebook, deed bijna driekwart dat vorig jaar. Bij mensen van boven de 35 is dat percentage veel lager.

Al met al blijft Facebook onverminderd populair. Zeventig procent van de Nederlanders geeft aan Facebook te gebruiken, een procent meer dan in mei 2013.

In totaal geeft een derde aan de site meer te zijn gaan gebruiken, bij zeventien procent is het gebruik juist teruggelopen. Bij de rest is het gebruik gelijk gebleven.

Het percentage 45-plussers neemt ondertussen toe. Deze groep is over het algemeen pas sinds 2011 actief. De jongere groepen maakten hun account al in 2009 of 2010 aan.

2014-02-01 14:45