Minder kinderen wonen bij beide ouders

Het percentage kinderen dat bij allebei de eigen ouders woont neemt af. In 2010 woonde 82 procent van de kinderen tussen de 0 en 15 jaar bij beide ouders, tegenover 86 procent in 1996. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2010 woonden 569 duizend kinderen van 0 tot 15 jaar bij slechts een van de eigen ouders of helemaal niet bij hun ouders. Dat zijn er ruim 145 duizend meer dan in 1996. Dat komt volgens het CBS met name doordat meer ouders uit elkaar gaan.

Vooral het aandeel kinderen dat alleen bij de moeder woont is gestegen, van twaalf naar zestien procent. Het aandeel kinderen dat bij de vader woont is met twee procent nog klein. Het aandeel kinderen dat niet bij de eigen ouders woont, bleef stabiel op een procent.

Hoe ouder kinderen zijn, des te kleiner het aandeel dat bij beide ouders woont. Zo woonde negentig procent van de 0-jarigen in 2010 bij beide ouders, tegenover 73 procent van de 15-jarigen. In 1996 gold dit nog voor tachtig procent van de 15-jarigen.

Autochtone kinderen wonen vaker bij beide ouders dan niet-westerse allochtone kinderen. Van de autochtone 15-jarigen woonde in 2010 77 procent bij hun ouders. Van Marokkaanse en Turkse 15-jarigen woonde respectievelijk 75 en 72 procent met beide ouders. Bij Antilliaanse of Arubaanse 15-jarigen was dat slechts een derde.

30 januari 2012, 10:02
© Demet NU