Asscher bezorgd over openbare jihadpropaganda

De publieke propaganda van de jihad in Nederland is ernstig. Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman gaat overleggen met de gemeenten om eerder zicht te krijgen op de radicalisering van jongeren. Ook is nader onderzoek nodig naar radicalisering.

Asscher reageert in zijn brief op een artikel over ‘popjihad’, dat eind vorig jaar verscheen in de Volkskrant. Daaruit bleek dat Europese inlichtingendiensten zich zorgen maken over een groeiend aantal moslimjongeren dat flirt met symbolen van Al-Qaida. Die zouden hierdoor razendsnel kunnen radicaliseren.

“Waar in het verleden het verdiepen in de jihad in het diepste geheim plaatsvond, propageren jongeren de jihad nu openlijk en moeiteloos”, schrijft Asscher. “Ook komt uit het artikel naar voren dat de verspreiding van jihadistische propaganda gestoeld is op een marketingstrategie waarbij internet en sociale media actief worden ingezet. Dat is ernstig.”

Asscher noemt verder de snelheid opvallend waarmee buitenlandse jihadistische propaganda beschikbaar komt in het Nederlands. “Er is sprake van een nieuwe dynamiek waarbij duidelijk is dat de invloed van imams en moskeeën is afgenomen.” Er is nader onderzoek nodig naar de ‘actuele trends’ van radicalisering. Dat wordt momenteel uitgevoerd door de geheime dienst AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en is in de lente gereed.

Asscher noemt de jihadistische radicalisering zowel een veiligheids- als een integratieprobleem en moet daarom langs beide lijnen worden aangepakt. Hij werkt daarom nauw samen met minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD). Asscher wil in mei met de gemeenten gaan overleggen om afspraken te maken over het delen van kennis en het vroegtijdig in kaart brengen van radicaliserende jongeren.

“Het draait uiteindelijk om een betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen in zowel de preventieve als de repressieve aanpak”, besluit Asscher zijn brief. “Ik zal gemeenten stimuleren hiervoor de noodzakelijke samenwerking tot stand te brengen.”

2014-02-03 11:59