Weer meer kankerpatiënten in Nederland

Nederland telt steeds meer kankerpatiënten. In de eerste tien jaar van deze eeuw steeg het aantal mensen bij wie kanker werd geconstateerd van 72 duizend naar bijna honderdduizend per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het aantal nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren met ongeveer 3 procent per jaar. Door de vergrijzing zet de groei zich de komende decennia vermoedelijk voort. Pas rond 2040 wordt de top bereikt, verwacht IKNL.

De afgelopen tien jaar steeg vooral het aantal nieuwe huidkankerpatiënten. IKNL zag een verdubbeling van 6500 in 2000 naar 13 duizend vorig jaar. Ook wordt steeds meer longkanker onder vrouwen geconstateerd. Dat komt volgens IKNL doordat in de jaren zeventig meer vrouwen zijn gaan roken . Die mensen worden nu ziek. Het aantal nieuwe vrouwelijke patiënten steeg het afgelopen decennium met 81 procent.

Bijna 3,5 procent van alle Nederlanders heeft kanker of heeft ooit kanker gehad. Dat zijn ongeveer 570 duizend mensen. Meer dan de helft van de kankerpatiënten, zo’n zestig procent, leeft vijf jaar na de eerste diagnose nog. Tussen 1989 en 1993 was dat aantal nog 48 procent.

30 januari 2012, 13:17
© Demet NU