Categories Nieuws Artikelen

Hoger beroep in zaak onderwijs in het Turks

De advocaten Nazmi Turkkol en F. Kilic hebben vandaag hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Den Haag in de zaak onderwijs in de moedertaal. Dat laat advocaat Turkkol aan Demet TV weten.

De advocaten zijn van mening dat ze het onderwijs in de moedertaal kunnen afdwingen bij de rechter. Eerder ging de rechter daar niet in mee, omdat de Nederlandse wetgever een bepaalde mate van beleidsvrijheid heeft. De rechtbank heeft geoordeeld dat uit de verdragsbepalingen waarop de belangenorganisaties zich hebben beroepen niet een plicht volgt voor de Staat om onderwijs van de allochtone moedertaal aan kinderen in het basisonderwijs te faciliteren.

‘In eerste aanleg is het ons gelukt om met verschillende rapporten te onderbouwen dat onderwijs van de moedertaal in het belang is van het kind en wij hopen dat het ons zal lukken om het Gerechtshof te overtuigen dat de Staat verplicht is om dat onderwijs te faciliteren´, aldus advocaat Nazmi Turkkol.

De belangenorganisaties (Hollanda Türkiyeli Isciler Birligi  (HTIB), Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCMO) en  Stichting Informatie en Onderwijs voor Turken (SIOT)), waren van mening dat de Staat in strijd handelt met verschillende internationale verdragen en Europese wetgeving door het onderwijs van de moedertaal (allochtone talen) niet te ondersteunen.

In Nederland hadden gemeenten tot 2004 de mogelijkheid onderwijs van allochtone talen aan te bieden. Vanaf 2004 is de overheid daarmee gestopt.

© Demet TV