Misbruikschandaal kostte kerk al 8,5 miljoen euro

Het misbruikschandaal in de rooms-katholieke kerk heeft de Nederlandse bisdommen tot nu toe ruim 8,5 miljoen euro gekost. Dat meldt het KRO-programma Brandpunt Reporter donderdag op basis van de jaarrekeningen van de bisdommen.

Slachtoffers van seksueel misbruik kregen tot nu toe ruim drie miljoen euro aan schadevergoedingen. De bisdommen gaven verder 5,4 miljoen euro uit voor het werk van de commissie-Deetman en de klachtenbehandeling voor de slachtoffers. Een kwart van het totaalbedrag is betaald door het aartsbisdom in Utrecht.

Mede door het misbruikschandaal staan de bisdommen er financieel niet echt goed voor. In 2012 leden ze gezamenlijk een verlies van 4,3 miljoen euro. De inkomsten lopen terug doordat er minder kerkgangers komen en kerken verdwijnen. Om kosten te besparen worden parochies samengevoegd.

Uit cijfers die NRC Handelsblad woensdag bekendmaakte bleek al dat de bisdommen alleen nog teren op hun eigen vermogen. Samen hadden ze in 2012 nog een algemene reserve van 91,5 miljoen euro. Het is voor het eerst dat de bisdommen open zijn over hun financiële jaarverslagen.