Bètastudies steeds populairder onder vrouwen

Ook vorig jaar hebben weer meer vrouwen gekozen voor een technische studie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Platform Bèta Techniek donderdag heeft gepubliceerd. In 2013 kozen 4899 vrouwen voor een bètastudie op hbo-niveau, een stijging van twintig procent ten opzichte van een jaar eerder. 7172 vrouwen schreven zich bij een universiteit in voor een technische opleiding, vijftien procent meer dan in 2012.

Het aantal vrouwen dat voor een bètaopleiding kiest, stijgt al jaren. In het hbo is het aantal vrouwen sinds 2009 met 38 procent gestegen en aan de universiteiten met 35 procent. Het Platform Bèta Techniek noemt de stijging ‘een positief signaal’, maar stelt dat nog veel meer technische vakkrachten nodig zijn om Nederland economisch sterk te houden.

Om het tekort aan technisch personeel aan te pakken hebben het onderwijs, het bedrijfsleven, regionale overheden en het kabinet vorig jaar afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in het zogenoemde Techniekpact en moeten de aansluiting van het technische onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren.

Om die aansluiting te bereiken, worden onder meer een investeringsfonds en beurzen voor techniekstudenten in het leven geroepen. Ook wordt honderd miljoen euro uitgetrokken om de technische kennis van docenten op te vijzelen en driehonderd miljoen euro om mensen met interesse in techniek bij- of om te scholen.

2014-02-27 10:46