Aantal misdrijven met 45 duizend afgenomen

Het aantal misdrijven in Nederland is met 45 duizend afgenomen naar ruim een miljoen. De daling komt volgens de politie vooral door een intensievere aanpak van misdrijven die voor burgers bijzonder ingrijpend zijn zoals woninginbraken en mishandelingen.

Er zijn niet alleen dalingen te zien. Het aantal inbraken in schuren, garages of tuinhuisjes steeg met vijftien procent naar bijna 23 duizend. Een mogelijke verklaring daarvoor is volgens de politie de populariteit van elektrische fietsen, al valt dat nog niet met cijfers te onderbouwen.

De toenemende populariteit van smartphones lijkt op zijn beurt voor een stijging in het aantal gevallen van zakkenrollerij te hebben gezorgd. Vorig jaar werd daar 41 duizend keer aangifte van gedaan, een stijging van dertien procent. In bijna de helft van de gevallen was een mobiele telefoon het doelwit. In 2012 was dat nog bij een derde het geval.

Het aantal geweldszaken nam met vijftien procent af naar ruim 4600. De daling zou onder meer komen door horecateams die zich bezighouden met het terugdringen van uitgaansgeweld.

Het aantal overvallen op bedrijven en woningen daalde ook, volgens de politie door een dadergerichte aanpak. Overvallers vallen vaak in herhaling en door hen op te sluiten kunnen ze geen misdrijven meer plegen. Na hun straf is het volgens de politie belangrijk de overvallers een vooruitzicht te bieden. “Dat voorkomt terugval en herhaling.”

Het aantal zedenzaken neemt internationaal al jaren af en Nederland is daarin geen uitzondering. Het aantal kinderpornoverdachten ligt al jaren rond de vijfhonderd, maar schoot vorig jaar iets omhoog naar 542. De politie richtte zich vorig jaar minder op downloaders en meer op verspreiders, producenten en kindermisbruikers.

2014-03-06 10:24