‘Jaarlijks tientallen doden maanden niet opgemerkt’

Ieder jaar liggen zeker 36 overledenen langer dan twee maanden onopgemerkt in huis. Dat concludeert het AD dinsdag uit cijfers van 22 van de 24 GGD-regio’s in Nederland. Eenzame mannelijke 60-plussers lopen volgens de krant het grootste risico pas lang na hun overlijden te worden gevonden.

Het meest extreme geval werd eind vorig jaar in Rotterdam ontdekt. Daar had een 74-jarige vrouw tien jaar dood in huis gelegen. Die ontdekking leidde tot een discussie over de eenzaamheid van ouderen.

Buren, gemeenten of woningcorporaties merken het volgens de krant vaak pas laat als mensen wegvallen. Vaak gaat het om teruggetrokken mensen voor wie een eenzame leefstijl een overlevingsstrategie is, zegt universitair hoofddocent voor humanistiek Anja Machielse in de krant. “Door teruggetrokken te leven kon niemand hen pijn doen of afwijzen.”

Het zijn vaakmensen met psychiatrische aandoeningen. Omdat zulke mensen vaker in steden wonen, komt dit vaker voor in steden dan in dorpen.

2014-03-11 06:31