Veel meer kinderen leven in armoede

Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, is sinds 2009 met meer dan tien procent gestegen. Ook woont een steeds grotere groep kinderen in achterstandswijken. Dat is de conclusie van het rapport Kinderen in Tel 2014 dat is opgesteld door het Kinderrechtencollectief waarin organisaties als Unicef, Defence for Children en Kinderpostzegels zijn vertegenwoordigd.

In totaal leven in Nederland ruim 197 duizend kinderen in armoede. Dat heeft volgens het rapport grote gevolgen voor hun welzijn en schoolprestaties. Zo lopen de kinderen een vergroot risico op kindermishandeling. Ook leidt armoede vaak tot onvoldoende deelname aan de maatschappij, met als gevolg soms een isolement. Kinderen die dat overkomt, raken achter in hun ontwikkeling, presteren slechter op school en vertonen vaker probleemgedrag.

In Rotterdam, Pekela, Delfzijl, Heerlen en Den Haag blijken kinderen het slechtst af te zijn. Amsterdam maakte twee jaar geleden ook nog deel uit van de top vijf, maar daar verbeterde de situatie flink. Ook in Rotterdam gaat het voorzichtig de goede kant op. In Den Haag gaat het juist slechter.

De tijd is voorbij dat je kunt zeggen dat de armoede in Nederland ‘relatief’ is, stelt het Kinderrechtencollectief dat constateert dat het armoedebeleid per gemeente heel verschillend is. Het collectief wil daarom een structureel plan. “De huidige hulp komt nu vaak van particuliere initiatieven, waardoor verschillen in voorzieningen voor kinderen per gemeente ontstaan. Een gemeentelijk armoedebeleid is een belangrijk instrument om de leefsituatie van alle kinderen te verbeteren.”

2014-03-14 08:35