Leers bezorgd over inkomenspositie immigranten

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) vindt de oplopende werkloosheid en het groter wordende verschil in inkomens tussen niet-westerse immigranten en autochtone Nederlanders zorgelijk. Woensdag bleek uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de inkomens van autochtone Nederlanders tussen 2000 en 2010 sterker zijn gestegen dan die van niet-westerse immigranten.

Twaalf procent van de niet-westerse allochtonen was eind 2010 afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat is zes keer zo veel als bij autochtonen. Leers vindt dit ‘onacceptabel’, zo zei hij bij het in ontvangst nemen van het Jaarrapport Integratie 2011.

“Mensen moeten meedoen. En als ze dat niet willen moeten ze hiertoe worden gedwongen. We moeten mensen niet in de watten leggen, maar prikkels geven om aan het werk te gaan”, zei de minister. “Lethargie accepteren we niet.”

Leers is ook geschrokken van de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse jongens in criminaliteitscijfers. 65 procent van de Marokkaanse jongens is wel eens aangehouden, onder Antilliaans-Nederlandse jongeren ligt dit percentage op 55 procent. Van de autochtone jongens tussen 12 en 23 jaar oud is slechts een kwart wel eens aangehouden.

“We zullen consequent optreden om dit terug te brengen”, zei Leers. “Strenger en sneller straffen en harder optreden tegen criminele vreemdelingen, dat doet dit kabinet.”

Leers ziet echter ook positieve punten in het SCP-rapport. Hij wees op het snel stijgende opleidingsniveau van immigranten en het toenemende aantal allochtonen dat een eigen huis koopt. Verder neemt het aandeel Turkse en Marokkaanse Nederlanders dat een huwelijk sluit met een partner uit het herkomstland af, van ruim de helft in 2000 naar twintig procent in 2010. “We boeken vooruitgang, maar we zijn er nog lang niet”, aldus Leers.

08 februari 2012, 15:47
©novum