Werken aantrekkelijker voor alleenstaande ouder

Alleenstaande ouders die gaan werken vanuit de bijstand gaan er niet langer financieel op achteruit. Ze behouden vanaf 2014 de ondersteuning voor hun kinderen. Hiermee lost minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) de zogeheten armoedeval voor hen op, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman vindt het moreel en economisch onacceptabel dat het voor alleenstaande ouders nu aantrekkelijker is om een uitkering aan te vragen dan om te gaan werken. Dat wordt veroorzaakt doordat de tegemoetkoming voor kosten van kinderen veel hoger is in de bijstand dan voor werkende alleenstaande ouders. Ook krijgen werkende ouders te maken met kosten voor de kinderopvang.

Kamp voegt nu de inkomensondersteuning voor niet-werkende en werkende alleenstaande ouders samen in één regeling, de alleenstaande-ouderkorting in het kindgebonden budget. Hierdoor verdwijnt het verschil en daarmee de armoedeval.

Door de maatregelen gaat een alleenstaande ouder met twee kinderen op de buitenschoolse opvang die vanuit de bijstand vier dagen gaat werken tegen het minimum er niet langer duizend euro per jaar op achteruit, maar gaat er ongeveer vierhonderd euro op vooruit. Zo gaat werken daadwerkelijk lonen, aldus Kamp.

In zijn brief kondigt de bewindsman verder aan dat hij het aantal kindregelingen gaat terugbrengen tot vier. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. Het kabinet vindt dat het systeem van kindregelingen eenvoudiger moet: vorig jaar waren er nog twaalf regelingen.

08 februari 2012, 16:57
©novum