Turkse weduwen krijgen toch volledige uitkering

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan over de nabestaandenuitkeringen voor Turkse weduwen die in Turkije wonen. Volgens de rechter mogen Turkse weduwen niet gekort worden op hun uitkering omdat ze in Turkije wonen.

Dat laten de Turkse advocaten Ejder Kose, Nazmi Turkkol, Ali Durmus, Tugba Harmankaya en Pinar Catikkal weten.

‘De rechter is van mening dat de verlaging op grond van de Wet woonlandbeginsel van de Nederlandse nabestaandenuitkering voor Turkse weduwen die in Turkije wonen in strijd is met de tussen Turkije en de EU geldende regels,’ aldus advocaat Ejder Kose tegen Demet TV.

 

Geschiedenis van de wet

Het woonlandbeginsel is ingevoerd in 2012 en bepaalt dat de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau van het land waar de persoon woont die de uitkering ontvangt. De verlaging geldt niet voor landen van de Europese Unie omdat Europese regels die verlaging niet toestaan.

Het betreft zeven weduwen die in Turkije een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) ontvangen. Die uitkering is hen toegekend vóór de invoering van de Wet woonlandbeginsel en was even hoog als de uitkering voor mensen die in Nederland wonen. De Sociale Verzekeringsbank, die de ANW uitvoert, had hun uitkering overeenstemming met de wet uit 2012  met 40 procent verlaagd.

Op 22 augustus 2013 besliste de rechtbank Amsterdam dat de nabestaandenuitkeringen van weduwen die in Turkije wonen niet mogen worden verlaagd in verband met het feit dat zij daar wonen. Dat is in strijd met de regels gemaakt in het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en van Turkije.

Hoger Beroep

De Sociale Verzekeringsbank was het echter niet eens met die uitspraak van de rechter en had hoger beroep aangetekend.  In hoger beroep heeft de Sociale Verzekeringsbank verzocht de rechtbankuitspraak te vernietigen om zo alsnog de verlaging van de uitkering juridisch mogelijk te maken. Echter vandaag heeft De Centrale Raad van Beroep de verzoeken van de SVB afgewezen.

De rechter heeft vandaag uitgesproken dat Turkse weduwen recht hebben op een uitkering van een vast bedrag en niet een variabel sociaal minimum. De Centrale Raad van Beroep bevestigt met deze uitspraak dat het verboden is om de door een Turks onderdaan verkregen uitkering te verminderen op de grond dat hij in Turkije woont.