Laatste dag eindexamens aangebroken

Havo- en vwo-scholieren buigen zich dinsdagmiddag over de allerlaatste eindexamens van de bijvakken Spaans, Turks en Arabisch. Hierna zitten de eindexamens er echt op voor alle middelbare scholieren, zolang geen sprake is van herkansingen. Dit jaar moesten ruim 198 duizend leerlingen zweten op de toetsen.

De eindexamenkandidaten kunnen nu uitrusten, maar van feestvieren is nog even geen sprake. De uitslagen worden bekend op 11 en 12 juni. Mocht de vlag niet direct uit kunnen, dan volgen een week later herkansingen.

Scholieren zijn 12 mei begonnen met de examens. Tot en met maandagavond kwamen er ruim 108 duizend klachten binnen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Meest opvallende gebeurtenis in de eerste week was de diefstal van ingevulde vmbo-examens beeldende vorming op het Buitenhout College in Almere. Vijftig vmbo-leerlingen van deze school moeten dit examen overdoen. Van de diefstal is aangifte gedaan, twee rechercheurs zijn bezig met een onderzoek, meldt een woordvoerder van de school. “Voor de rest is er nog helemaal niets bekend.”

De gedupeerde leerlingen moeten het examen beeldende vorming in het tweede tijdvak opnieuw maken. Aangezien dat tijdvak 16 juni begint, krijgen deze leerlingen hun definitieve examenuitslag later dan andere eindexamenkandidaten.

Het LAKS kreeg in dezelfde week veel klachten, ruim 66 duizend. Het vwo-examen Nederlands zorgde voor het grootste aantal klachten, ruim negenduizend. Havisten klaagden vooral over het examen wiskunde A. De meeste klachten gingen over de moeilijkheidsgraad van de examens. Maar er kwamen ook meldingen van een vogel in de examenzaal, geen stoelen maar krukjes bij de tafeltjes en een draaiorgel naast de examenzaal

Vorige week woensdag kwam de honderdduizendste klacht binnen. Over het vwo-examen Frans kwamen die dag bijna vierduizend meldingen binnen.

Het totaal aantal klachten komt waarschijnlijk niet boven de 147 duizend van vorig jaar. “Dat komt vooral omdat er toen examens gestolen waren, waar veel mensen over klaagden”, aldus het LAKS. Vorig jaar bleek dat op de islamitische school Ibn Ghaldoun het eindexamen Frans was gestolen waarop bijna zeventienduizend vwo-leerlingen een dag later een vervangend eindexamen moesten maken. Uiteindelijk bleken er 27 eindexamens gestolen.

2014-05-27