Stemming over verdrag met Marokko uitgesteld

De Tweede Kamer stemt later over het opzeggen van een verdrag over uitkeringen met Marokko. Dat heeft de Kamer dinsdag besloten op verzoek van de PvdA, die meer tijd wil om een brief van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) te bestuderen.

De Kamer zou dinsdag stemmen over een motie van VVD en SGP waarin het kabinet wordt opgedragen het verdrag op te zeggen. Asscher wil dat niet, omdat nog met Marokko wordt onderhandeld. Het bestrijden van fraude wordt door het eenzijdig opzeggen van het verdrag moeilijker en de samenwerking met Marokko op andere terreinen wordt geschaad, stelt Asscher.

Door het verdrag krijgen mensen die in Marokko wonen, een even hoge uitkering als inwoners van Nederland, terwijl de kosten van levensonderhoud daar veel lager zijn. De onderhandelingen over aanpassing van het verdrag gaan VVD en SGP te langzaam.