Meer klachten tegen advocaten, minder bestraft

Bij de vier raden van discipline zijn vorig jaar meer klachten tegen advocaten binnengekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat woensdagmiddag is overhandigd aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). Ondanks de stijging van het aantal klachten kregen minder advocaten een straf opgelegd.

In 2013 kwamen 1584 klachten tegen advocaten binnen. Een stijging van dertien procent ten opzichte van 2012, toen nog 1400 klachten binnenkwamen. De toename heeft te maken met het intensievere dekentoezicht en het bekender worden van de tuchtrechtspraak.

Advocaten werden minder vaak op de vingers getikt. Niet alleen werden minder klachten gegrond verklaard, ook werden veel minder zware maatregelen opgelegd. Van de 1285 oordelen die de raden van discipline gaven over klachten, werden er 411 als gegrond verklaard. Dat is een daling van 39 naar 32 procent in vergelijking met 2012.

Bij de opgelegde maatregelen is vooral de daling van het aantal onvoorwaardelijke schorsingen opvallend. In 2012 kregen zestig advocaten die straf opgelegd. Vorig jaar waren dat er slechts 23. Ook het aantal advocaten dat van het tableau is geschrapt is fors gedaald, van dertien in 2012 naar zes vorig jaar.

Het Hof van Discipline, waar advocaten in hoger beroep kunnen gaan, kreeg vorig jaar 352 nieuwe zaken binnen. Dat waren er iets minder dan het jaar ervoor, toen waren het er nog 368. Dankzij extra zittingen konden wel veel meer zaken worden afgehandeld, 435 tegenover 308. De werkvoorraad slonk daardoor flink.