Haags college investeert in werk, onderwijs en zorg

Het nieuwe college van Den Haag zet fors in op werkgelegenheid, zorg in de buurt en onderwijs. Dat is te lezen in het donderdag gepresenteerde coalitieakkoord van D66, de Haagse Stadspartij, VVD, PvdA en CDA.

Zo moeten er tienduizend nieuwe banen komen, hiervoor wordt ruim 54 miljoen euro uitgetrokken. Met dit geld moet ook de armoedebestrijding op een hoger plan komen. Verder komt er 36 miljoen euro vrij voor nieuwe woningen in de sociale huursector. Het is ook de bedoeling kantoren te transformeren tot huizen en sociale woningen op te knappen.

De vijf partijen trekken bijna 39 miljoen euro uit om de zorg dichter bij de mensen te organiseren, staat in het akkoord dat de titel Vertrouwen op Haagse kracht heeft meegekregen. Op het vlak van onderwijs wil de coalitie extra leerwerkbanen, meer stageplekken en startersbeurzen.

De bouwplannen voor het omstreden cultuurpaleis met de naam Spuiforum zijn geschrapt. Er komt wel een ander gebouw waar het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum een thuis vinden.

Ook wil het nieuwe college dat er een oplossing komt voor de Scheveningse pier die sinds oktober is afgesloten.

 

Hieronder de wethoudersposten: 

Ingrid van Engelshoven (D66)
Wethouder KIJO (kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs)
1ste loco-burgemeester
Jeugd
Onderwijs
Internationale economie, kennis en innovatie
Internationale zaken
Kennisinstellingen
Campusontwikkeling
Innovatie en Smart City
Pieken in de Delta
The Hague Security Delta
Topsectoren: ICT, olie en gas, telecom, zakelijke dienstverlening, etc.
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Aanbestedingsbeleid
Stadsdelen Haagse Hout en Loosduinen

Rabin Baldewsingh (PvdA)
Wethouder SWWS (sociale zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak en sport)
Sociale zaken
Werk en inkomen
Wijkaanpak en Integratie
Sport
Dienstverlening en Stadsdelen
Gemeentelijke organisatie
ICT, Communicatie en Mediabeleid
Stadsdelen Escamp en Laak

 

Joris Wijsmuller (HSP)
Wethouder SWDC (stadsontwikkeling, wonen, duurzaamheid en cultuur)
Ruimtelijke ordening
Wonen
Duurzaamheid
Cultuur, Bibliotheken en Monumentenzorg
Gebiedsontwikkeling Spuikwartier
Stadsdeel Segbroek

 
Boudewijn Revis (VVD)
Wethouder BSKB (binnenstad, stadsontwikkeling kerngebieden en buitenruimte)
Binnenstad
Buitenruimte
Gebiedsontwikkeling Vlietzone, Binckhorst
(inclusief Rotterdamsebaan), Binnenstad, Stations, Internationale zone, Scheveningen Bad en –Dorp
Stadsdeel Centrum

  

Karsten Klein (CDA)
Wethouder SEZH (stedelijke economie, zorg en havens)
Zorg
Welzijn
Volksgezondheid
Regionale economie en ondernemerschap
MKB
Industrieel complex en bedrijventerreinen
Creatieve stad
Wijkeconomie en winkelstraten
Citymarketing, horeca, toerisme, evenementen
en congressen
Business marketing en acquisitie
Zee- en luchthaven
Gebiedsontwikkeling Scheveningen Haven
Stadsdeel Scheveningen

 

 
Tom de Bruijn (D66)
Wethouder FVVM (financiën, verkeer, vervoer en milieu)
Financiën
Grondbedrijf
Verkeer en Vervoer
Milieu
Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

 

2014-06-12