‘AIVD geeft Turkije namen Nederlandse Syriëgangers’

De AIVD heeft Turkije de namen gegeven van ruim honderd potentiële Syriëgangers uit Nederland. De Turken zeggen de mensen op de lijst te zullen oppakken en uitzetten als ze worden gevonden, schrijft de Volkskrant maandag. Terrorisme-expert Edwin Bakker zet daar echter zijn vraagtekens bij.

Veel jihadisten reizen via Turkije naar Syrië, waar ze zich vervolgens aansluiten bij rebellengroepen als Al-Nusra of ISIS. Naar schatting elfduizend buitenlanders, onder wie zo’n 150 Nederlanders, hebben zich al aangesloten bij zo’n groep. Turkije wordt niet alleen gebruikt als doorvoerland voor rekruten, maar ook om wapens en voorraden aan te voeren en gewonden te verzorgen.

De Turkse politie heeft een lijst met namen van duizenden potentiële Syriëgangers uit andere landen die zijn verstrekt door de veiligheidsdiensten van die landen. De mensen op die lijst komen Turkije niet in en worden uitgezet, zegt een ingewijde bij de Turkse politie tegen de Volkskrant.

Volgens Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit Leiden, ontbreekt in Turkije echter de wil om de jihadisten echt aan te pakken. “Turkije zou veel meer kunnen doen tegen de jihadisten”, zegt hij in de krant. De Turken zouden een strook langs de grens met Syrië tot gesloten gebied kunnen verklaren, oppert Bakker. Wie dat gebied in wil, moet eerst uitleggen wat hij van plan is.”

De afgelopen jaren zag de Turkse regering de activiteiten van de extremisten deels door de vingers of steunde ze zelfs. De Turkse regering ontkent dit, maar de belangrijkste Turkse oppositiepartij presenteerde vrijdag een document waaruit zou blijken dat de Turkse inlichtingendienst wel degelijk steun heeft gegeven aan Al-Nusra.

2014-06-16