Meer aandacht voor vinden werk bij inburgering

Het kabinet wil dat inburgeraars leren hoe zij aan een baan komen. Vanaf 1 januari 2015 wordt bij het inburgeringsexamen meer aandacht besteed aan werk. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van deze strekking van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA).

In het inburgeringsexamen zitten nu alleen algemene vragen over werk en bijvoorbeeld de rol van uitzendbureaus. Vanaf volgend jaar moeten inburgeraars in de voorbereiding op het examen stappen nemen om aan werk te komen. Het kabinet benadrukt dat een baan belangrijk is voor de zelfredzaamheid en het versnelt de inburgering.

Examenkandidaten moeten onder meer een sollicitatiebrief schrijven en een CV opstellen. Ook moeten ze kunnen inschatten hoeveel kans ze maken op een bepaald beroep en een netwerk leren opbouwen. Het extra examenonderdeel kost de inburgeraar honderd euro. In totaal kost het de nieuwkomer 350 euro om examen te doen.