Ombudsman geeft politie Schilderswijk aanwijzingen

Hoewel bij de politie in de Schilderswijk in Den Haag geen sprake is van structurele misstanden, krijgen agenten wel enkele ‘handvatten’ van waarnemend Nationale Ombudsman Frank van Dooren. Dat moet escalatie tussen burgers en politie voorkomen, zo schrijft de ombudsman dinsdag. 

Van Dooren deed, nadat hij begin dit jaar zestig klachten had ontvangen van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen, onderzoek naar het gebruik van geweld door agenten in de Schilderswijk. Ook het maken van onderscheid naar afkomst, het opnemen van aangiften, het houden van identiteitscontroles, het behandelen van klachten en de bejegening van burgers kwamen aan bod. 

In het comité hebben bewoners van de Schilderswijk zich verenigd. Zij deden dit naar aanleiding van een reportage die Omroep West in oktober uitzond. Volgens de regionale zender zouden agenten zich in de wijk te buiten gaan aan ‘bovenmatig geweld’ tegen allochtonen. Ook zou er een sfeer van intimidatie en rascime heersen. 

Van Dooren heeft echter geen structurele misstanden vastgesteld, maar dat betekent volgens hem niet dat ‘er niets valt aan te merken op het politieoptreden van Bureau De Heemstraat’. Zo vraagt hij de politie zich ‘professioneel’ te gedragen. Ook vindt hij het belangrijk dat agenten elkaar aanspreken op ‘grensoverschrijdend gedrag’. 

Verder moet de politie terughoudend zijn met geweld en noemt Van Dooren het wenselijk dat meer politieambtenaren met een niet-Nederlandse afkomst in de wijk worden aangesteld. Daarnaast geeft de ombudsman de politie tips voor het uitvoeren van identiteitscontroles. Agenten moeten volgens hem goed nadenken voor ze vragen naar een identiteitsbewijs en daarover uitleg geven. 

Van de zestig klachten over discriminatie en disproportioneel geweldgebruik heeft Van Dooren er zeventien doorgestuurd naar de onafhankelijke klachtencommissie van de politie. Het onderzoek naar die klachten loopt nog.