AIVD in de fout bij onderzoeken sociale media

De AIVD gaat in de fout bij het onderzoeken van sociale media als Twitter en Facebook. De inlichtingendienst heeft de privacyregels geschonden, constateert toezichthouder CTIVD in een donderdag verschenen rapport.

De CTIVD heeft onrechtmatigheden geconstateerd rond de inzet van agenten en hacken. Ook heeft de AIVD algemene webfora stiekem binnengehaald, wat volgens de waakhond disproportioneel is.

De toezichthouder concludeert dat de AIVD de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in onderzoek op internet, maar bij die ontwikkeling is ‘de toepassing van de regels van privacybescherming op sommige punten achtergebleven’.

Zo is in vijf van de onderzochte zaken niet goed gemotiveerd waarom medewerkers van de veiligheidsdienst webfora ‘hebben verworven’. De inbreuk op de privacy van de burgers stond op deze webfora met een ‘overwegend radicale of extremistische signatuur’ niet in verhouding tot het doel.

Ook hebben AIVD’ers die op internet een ‘virtuele identiteit’ aannamen hun acties niet goed vastgelegd. De CTIVD concludeert dat agenten in deze gevallen ook ‘onrechtmatig’ toestemming hebben gekregen om strafbare feiten te plegen. Door de gebrekkige verslagen heeft de CTIVD niet kunnen concluderen of AIVD’ers voldoende afstand hebben gehouden tot het verbod op uitlokking.

De CTIVD stelt verder geen aanwijzingen te hebben dat de AIVD buitenlandse diensten om inlichtingen heeft gevraagd waar de dienst niet zelf over kon beschikken. Vorig jaar was hier veel over te doen toen minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) de suggestie wekte dat de AIVD over Nederlandse data beschikte die door buitenlandse diensten waren vergaard.

In een brief aan de Tweede Kamer erkent Plasterk dat er fouten zijn gemaakt. “Ik heb het hoofd van de AIVD verzocht om waar nodig maatregelen te treffen en procedures aan te scherpen. Dit is inmiddels gebeurd.” De bewindsman benadrukt wel het belang van internetonderzoek omdat er ‘een ongekende dreiging’ van uit kan gaan.

20140904