Tweede Kamer buigt zich over zorgwet

 De Tweede Kamer buigt zich vanaf woensdag twee dagen lang over het sluitstuk van de grootschalige hervormingen in de zorg. De Wet langdurige zorg (Wlz) moet vanaf 2015 de zorg voor de kwetsbaarste groepen regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen en gehandicapten die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) verdedigt zijn wetsvoorstel dat als uitgangspunt heeft mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarmee denkt Van Rijn flink wat geld te kunnen besparen. De wet vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiermee wordt de zorg geregeld voor mensen die 24 uurszorg nodig hebben.

Samen met de andere hervormingen in de zorg moet in 2017 3,4 miljard euro zijn bezuinigd op de langdurige zorg. Van Rijn zal de Kamer er bovendien van moeten overtuigen dat de wet op 1 januari kan worden ingevoerd.

De Kamer zal op onderdelen aanpassingen eisen. Zo liet D66-Kamerlid Vera Bergkamp eerder deze week weten dat patiënten die veel zorg nodig hebben, zelf moeten kunnen bepalen of ze wel of niet naar een instelling gaan. In de nieuwe wet bepalen de zorgkantoren dat nu nog.

CDA-Kamerlid Mona Keijzer maakt zich ondertussen boos over de uitgelekte begrotingsafspraken. Daaruit zou onder meer blijken dat ouderen meer zorgpremie gaan betalen. Keijzer wil over die informatie beschikken om de nieuwe wet op waarde te kunnen schatten. Hert kabinet houdt er echter aan vast die gegevens pas op Prinsjesdag, volgende week, officieel bekend te maken.

Het kabinet is voor zijn plannen grotendeels afhankelijk van oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Zonder deze ‘bevriende’ oppositiepartijen heeft het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer. Eerder dit jaar werden de partijen het eens over andere plannen voor de zorg.

20140910