Kamer stemt tegen invoering ‘gedachtenpolitie’

De Tweede Kamer ziet er niets in om de verheerlijking van terroristisch geweld voortaan strafbaar te stemmen. Een meerderheid verwierp dinsdag een voorstel hiertoe van CDA-leider Sybrand Buma.

 Behalve het CDA stemden alleen de PVV, de SGP en ex-PVV’ers Louis Bontes, Joram van Klaveren en Ronald van Vliet voor het voorstel. De coalitiepartijen en linkse oppositie stemden tegen.

 Buma kreeg vorige week tijdens het debat over de aanpak van jihadisme al veel kritiek op zijn voorstel, dat zou neerkomen op een gedachtenpolitie. “Buma wil wat in de hoofden van mensen zit, vervolgen”, zei onder anderen SP-leider Emile Roemer. Ook minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) ziet niets in het plan.

 Buma wilde met zijn voorstel onder meer jongeren aanpakken die in de Haagse Schilderswijk de straat op gaan om hun steun te betuigen aan de Islamitische Staat. Dat is nu niet strafbaar, maar volgens Buma wordt hiermee de vrijheid van meningsuiting misbruikt als ‘opmaat tot geweld’. Daarom zou de verheerlijking van terroristisch geweld strafbaar moeten worden. Buma sprak tegen dat hij hiermee een ‘gedachtenpolitie’ wil invoeren.

 De Kamer stemde ook tegen de invoering van een openbare lijst van teruggekeerde jihadisten, zoals bepleit door Bontes. De zogenoemde jihadalert zou moeten bestaan uit een openbaar register, waarin alle teruggekeerde jihadisten zijn opgenomen.

 20140910