Categories Nieuws Artikelen

Toetsenmakers verzetten zich tegen monopolie Cito

Alle toetsontwikkelaars voor het onderwijs hebben in een brief aan de Tweede Kamer geprotesteerd tegen het monopolie dat het Cito vanaf volgend jaar op de basisscholen krijgt. Een kopie is naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit gegaan, schrijft de Volkskrant dinsdag.

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) wil dat het Arnhemse toetsbedrijf vanaf volgend jaar een op alle basisscholen verplichte eindtoets maakt. De prestaties van scholen zouden dan beter te vergelijken zijn. Volgens zeven andere uitgevers komt de exclusieve opdracht neer op oneerlijke concurrentie en kunnen andere bedrijven hierdoor in de problemen komen.

Al jaren wordt op ongeveer 85 procent van de basisscholen de eindtoets van Cito afgenomen. De overige vijftien procent van de scholen gebruikt onder meer de NIO-toets of de Drempeltest om te bepalen welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor de leerlingen.

De plannen van de minister versterken de ongelijkheid in de markt, stellen de concurrenten. Ze noemen het een ‘reële verwachting’ dat het Cito ook een monopolie krijgt op onder meer leerlingvolgsystemen en uiteindelijk monopolist wordt. Het Cito zelf zegt in de krant ook te vinden dat zijn toets niet moet worden verplicht. “Wij zijn voorstander van vrijemarktwerking”, zegt een woordvoerder.

De Onderwijsraad en de Raad van State hadden ook al kritiek op de plannen, maar dan vooral omdat die de vrijheid van onderwijs zouden aantasten. Scholen zouden zelf moeten kunnen bepalen welke eindtoets ze op welk moment afnemen.

21 februari 2012, 09:55 
©novum