Ruim 2 miljoen euro extra voor Haagse armoedebestrijding

Den Haag besteedt de komende maanden 2,3 miljoen euro extra aan armoedebestrijding. Ruim 44 duizend Haagse huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum profiteren van de extra maatregelen. Het geld komt onder meer ten goede van kinderen, ouderen en mensen met een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar.
 
In een brief aan de gemeenteraad benadrukt wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken) dat armoedebestrijding hoog op de agenda staat van het college. “We hebben oog voor de situatie waarin de burger zich bevindt. Het college wil het mensen mogelijk maken om mee te doen in Den Haag, ook met een laag inkomen” aldus Baldewsingh.

Winterjassen en schoenen
Van het extra geld voor armoedebestrijding krijgen ca. 2.000 kinderen met ouders in financiële problemen een winterjas en schoenen. Hiervoor ontvangt Leergeld Den Haag 300.000 euro Gezinnen die in aanmerking komen voor de regeling behoren tot de absolute minima en ontvangen een oproep van Leergeld Den Haag . De kinderombudsman, Leergeld en de Leergeldkids (klankbordgroep van kinderen) geven aan dat kinderen uit arme gezinnen naast deelname aan sport en onderwijs behoefte hebben aan kleding en schoenen.

Ouderen
In Den Haag leeft 17 procent van de ouderen rond de armoedegrens. In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven dat het deze ouderen extra wil ondersteunen. Deze groep, 9637 ouderenhuishoudens, ontvangt nog dit jaar een bedrag van 125 euro van de gemeente als extra ondersteuning.
 
Achterstand zorgpremie
De aanpak van problematische schulden is een belangrijk onderdeel van het Haagse armoedebeleid. Daarom besteedt het college 300.000 euro om mensen met een betalingsachterstand van hun zorgpremie te helpen bij het aflossen van schuld.
 
Deze regeling geldt voor mensen in de zogeheten bronheffing. Met het extra geld van de gemeente wordt een project gestart waardoor deelnemers geen maandelijkse boete meer hoeven te betalen, weer aanvullend verzekerd zijn en hun schuld kunnen aflossen. Het project start met 700 kandidaten die bij Menzis zijn verzekerd, andere verzekeraars zullen volgen.

Eenmalige koopkrachtcompensatie
In 2014 wordt door het Rijk 70 miljoen euro ingezet voor een eenmalige uitkering voor mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. Den Haag ontvangt zo’n 3,5 miljoen euro voor het uitvoeren van deze regeling. Omdat dit onvoldoende is voor alle rechthebbende Hagenaars vult het college het bedrag aan met 0,5 miljoen euro. Hierdoor kan iedereen in Den Haag die er recht op heeft de compensatie ontvangen.
 
Uitvoering
De verstrekking van winterjassen en schoenen via stichting Leergeld is inmiddels in gang gezet. De overige extra maatregelen op gebied van armoedebestrijding gaan uiterlijk begin december in. Hagenaars die in aanmerking komen voor de eenmalige koopkrachtcompensatie krijgen vanzelf bericht in het laatste kwartaal 2014. Dan wordt er ook een aanvraagformulier beschikbaar gesteld.