Aantal misdrijven verder gedaald

Het aantal geregistreerde misdrijven is in de eerste helft van dit jaar verder gedaald. In totaal werden 510 duizend misdrijven geregistreerd, tegenover 535 duizend misdrijven in de eerste helft van vorig jaar, meldt de politie. Verkeersovertredingen zijn in de cijfers niet meegenomen. Het percentage misdrijven dat wordt opgelost is met 28 procent vrijwel gelijk gebleven.

Een verklaring voor de daling gaf de politie niet. Het aantal misdrijven dat veel impact heeft op slachtoffers, zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsmisdrijven, is met tien procent gedaald naar 180 duizend. De politie handelde 155 duizend verdachten af door hen over te dragen aan justitie, een boete uit te schrijven of hen door te verwijzen naar Bureau Halt.

Het aantal overvallen daalde met een kwart naar bijna zevenhonderd. Ook zijn er minder straatroven gepleegd. In de eerste helft van dit jaar waren dat er ongeveer 2900, zestien procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal woninginbraken of pogingen daartoe daalde eveneens met zestien procent om uit te komen op 36 duizend.

Op vrijwel alle fronten is een daling te zien. Een van de weinige stijgers is het aantal diefstallen van bromfietsen, snorfietsen en gewone fietsen. Daar werden er het eerste halfjaar ruim 62 duizend van gestolen, elf procent meer dan in de eerste helft van 2013.

 2014-09-18