Kabinet wil uitkeringenverdrag met Marokko opzeggen

Het kabinet wil het verdrag met Marokko over uitkeringen opzeggen. De onderhandelingen met het land over het aanpassen van het zogenoemde socialezekerheidsverdrag zijn mislukt. Dat heeft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

“Nederland wil het het woonlandbeginsel kunnen toepassen”, zei Asscher in een toelichting. “Dat betekent dat je bij uitkeringen mensen buiten de Europese Unie rekening houdt met de kosten van het levensonderhoud. Daarover hebben we de afgelopen jaren onderhandeld met Marokko. Dat heeft niet tot resultaat geleid.”

Als de wet door beide Kamers wordt geloodst kan vanaf 1 januari 2016 dit beginsel worden toegepast op de nabestaandenuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitkeringen worden dan verlaagd naar het niveau van de levenskosten in dat land.

Voor nieuwe gevallen kan vanaf dat moment de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden stopgezet voor Marokkanen die uit Nederland terugkeren naar Marokko.

Door het verdrag op te zeggen koerst Asscher aan op een botsing met zijn eigen partij: de fracties van de PvdA in zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn tegen het opzeggen van het verdrag. “De PvdA maakt daar een andere afweging in dan een meerderheid in het parlement”, aldus de bewindsman. “Er zitten voor- en nadelen aan het verdrag.”

Zo erkent Asscher dat het door het opzeggen van het verdrag moeilijker wordt om uitkeringsfraude op te sporen. Ook komen de betrekkingen met Marokko verder onder spanning te staan. Maar daar staat tegenover dat Nederland, bijvoorbeeld, de kinderbijslag kan ‘reserveren voor mensen die hun kinderen hier opvoeden’.

Op termijn levert het opzeggen van het verdrag een besparing van tussen de zeven en negen miljoen euro. “Het beginsel dat je rekening houdt bij het verstrekken van uitkeringen met de kosten die mensen die daar maken is een heel redelijk principe.” Asscher benadrukte dat het kabinet er alles aan zal doen de relatie met Marokko gezond te houden.

2014-10-10