Wildplassers tegen Paleis op de Dam in spotlights

Wie vanaf december tegen het Koninklijk Paleis in Amsterdam plast, wordt in de schijnwerpers gezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt woensdag aan voorgoed een einde te maken aan het wildplassen op de Dam. De lampen zijn deels gekoppeld aan bewegingssensoren. Als de verlichting niet helpt, volgen zwaardere maatregelen.

De tweede stap in het plan is een ‘urilift’ in de buurt van de Dam. Het urinoir zit overdag onder de grond, maar stijgt bij het vallen van de avond. Als mensen dan nog steeds tegen het paleis plassen, worden zwaardere bouwkundige maatregelen genomen.

“Te denken valt aan fijnmazige schermen in de openingen van de arcade en aan hekjes of palen met kettingen voor de gevel”, licht het ministerie toe. “Ook zou de bestaande trap voor de arcade vergroot kunnen worden, eventueel met een ‘pop-uphek’ van spijlen die overdag in de trappartij verdwijnen.”

Het bouwhek dat nu nog voor het paleis staat, verdwijnt deze week. Daarmee is de arcade weer zichtbaar voor het publiek. De gevel van het paleis is tussen 2009 en 2011 flink gerenoveerd, maar door het geplas en dagelijks schoonspuiten treedt weer verval op. Daarom is als tijdelijke oplossing het bouwhek geplaatst, maar dat vindt het Rijksvastgoedbedrijf ‘het paleis onwaardig’.

Wildplassen is strafbaar. Wie zijn blaas willen legen tegen het voormalige stadhuis, kan op een boete van 140 euro rekenen.

 

2014-11-05