Den Haag vraagt hulp rijk bij aanpak Syriëgangers

Den Haag wil dat de rijksoverheid bijspringt bij de aanpak van teruggekeerde Syriëgangers. Dat schrijft burgemeester Jozias Van Aartsen (VVD) in een brief aan de gemeenteraad. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van de terugkeerders maar die kunnen die verantwoordelijkheid niet voldoende waarmaken, aldus de burgemeester.

Volgens van Aartsen ontbreekt het bij gemeenten aan specifieke kennis en is de regelgeving ook niet goed op orde. Nu kunnen mensen die terugkomen uit het oorlogsgebied alleen worden gescreend als ze vrijwillig meewerken. Maar volgens de burgemeester moet een screening door een gespecialiseerde gedragskundige desnoods zonder hun instemming gebeuren. Het gevaar dat deze mensen voor de samenleving vormen zou zo beter kunnen worden vastgesteld.

Ook voor de financiering van de opvang wil Den Haag de overheid ‘zo nodig in de toekomst’ aanspreken.

2014-11-13