Protestanten vaker negatief over homo’s dan Moslims

De meerderheid van de moslims en de strenggelovige protestanten in Nederland keurt homoseksualiteit af. 53 procent van de moslims en 58 procent van de strenggelovige protestanten zegt homoseksualiteit iets verkeerds te vinden.

Bij beide groepen is er weinig verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarbij is gekeken hoe door verschillende etnische en religieuze groepen in Nederland wordt gedacht over homoseksualiteit.

Daaruit blijkt ook dat driekwart van de moslims het een probleem vindt als hun kind een partner zou hebben van hetzelfde geslacht. Ook bij strenggelovige protestanten accepteert slechts een kwart de homoseksuele geaardheid van een eigen kind.

Bij de niet-gelovigen en rooms-katholieken is de acceptatie een stuk groter. Zij geven bijna allemaal aan dat LHB’ers hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Driekwart van de Nederlanders uit deze groep heeft er geen probleem mee als hun kind een homoseksuele relatie aangaat.

Autochtone Nederlanders zijn in het algemeen een stuk positiever over homoseksualiteit dan allochtone Nederlanders. Een op de tien autochtonen ziet homoseksualiteit als iets verkeerds, van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders vindt de helft dat. Een ruime meerderheid van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders geeft aan LHB’ers volledig te accepteren.

Belangenorganisatie COC vindt dat verandering vooral van binnenuit moet komen. Homo’s of lesbiennes van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn ‘zelf het beste in staat om verandering teweeg te brengen’, aldus de organisatie. Wel vindt het COC dat de rijksoverheid meer initiatieven uit deze groepen moet steunen.

Ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) stelt vast dat er ‘werk aan de winkel is en blijft om homoseksualiteit bespreekbaar te maken’. Ze kondigt aan dat ze samen met collega en vicepremier Lodewijk Asscher snel om tafel gaat met ‘groepen waar deze taboes heersen’. “Samen moeten we de boodschap uitdragen dat we pal staan voor de vrijheid om anders te kunnen zijn.”

2014-12-05