Categories Nieuws Artikelen

Meer meisjes kiezen voor techniek

Het aantal meisjes dat op de middelbare school en in het hoger onderwijs kiest voor techniek, neemt toe. Vooral op de havo, het vwo en het hbo zitten steeds meer ‘bètameisjes’. Hoewel het verschil tussen jongens en meisjes daarmee kleiner wordt, kiezen meisjes toch nog altijd minder vaak voor technische opleidingen dan jongens.

Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Emancipatiemonitor 2014, een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de bureaus meten of het emancipatiebeleid van de overheid effect heeft.

Waar in 2007 nog vijftien procent van de meisjes op de havo koos voor het natuur- en techniekprofiel, koos 26 procent voor de bètarichting in 2013. Op het vwo steeg het aantal van 20 naar 38 procent. Op het hbo was het aantal vrouwelijke studenten op de technische opleidingen gestegen van veertien naar twintig procent.

2014-12-16