Categories Nieuws Artikelen

Steeds minder vandalisme in Nederland

Nederlanders hebben ook vorig jaar weer minder te maken gehad met vandalisme. Ook zeggen steeds minder mensen dat ze slachtoffer zijn geweest van vernieling, aan hun auto of andere bezittingen in huis of tuin. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het aantal Nederlanders van 15 jaar of ouder dat in de eigen wijk vernieling van straatmeubilair signaleert is sterk afgenomen. In 2005 gaf nog bijna de helft (47 procent) aan dat dit wel eens voorkomt, vorig jaar was dat gedaald naar bijna een op de drie (31 procent).

Tussen 2005 en 2013 is het totale aantal geregistreerde gevallen van vernieling, bekladding en beschadiging van bijvoorbeeld straatmeubilair afgenomen van ruim tweehonderdduizend naar minder dan 120 duizend.

2014-12-23