Kamervragen Kuzu en Ozturk over Schilderswijk

De twee Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk die onlangs uit de PvdA-fractie zijn gezet, hebben Kamervragen gesteld over de Haagse Schilderswijk. De twee willen van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met name weten welke maatregelen de minister heeft getroffen n.a.v. het verzonnen artikel over de “Sharia-driehoek” van voormalig Trouw-redacteur Perdiep Ramesar.

De Kamerleden willen van de minister ook weten welke maatregelen hij gaat ondernemen om het vertrouwen van de bewoners van de Schilderswijk in de overheid te herstellen.  Ze hebben in totaal 15 vragen geformuleerd.

Een opvallende vraag aan de minister is het volgende: “Neemt u vaker krantenartikelen voor waar aan, waarna u overgaat tot actie? Zo ja, kunt u voorbeelden noemen?” De twee Kamerleden Kuzu en Ozturk doelen hiermee waarschijnlijk op het Motivaction-onderzoek waaruit zou blijken dat Turkse jongeren ISIS-aanhangers zouden steunen. De minister had aanvankelijk zijn zorgen geuit over de uitkomst van dit onderzoek. Later zei hij hierover dat hij het geschetste beeld niet herkende.

Dat de twee Kamerleden hierop doelen blijkt even later bij vraag nummer 15 aan de minister. “Voelt u zich medeverantwoordelijk door uw handelen voor de imagoschade die de Schilderswijk geleden heeft,” staat te lezen tussen de vragen van Kuzu en Ozturk.

24-12-2014

© Demet TV