Koning: Nederland meer dan 17 miljoen selfies

Koning Willem-Alexander benadrukte donderdag in zijn kersttoespraak dat Nederland zijn kracht ontleent aan eenheid en tolerantie. “Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Nederland is meer dan zeventien miljoen selfies”, aldus de koning.

Willem-Alexander sprak ook over het verdriet na de vliegramp met de MH17, die voor ‘duizenden mensen in ons land en daarbuiten’ het kerstfeest overschaduwt. Ook andere ontwikkelingen in de wereld, ‘aan de grenzen van Europa’, hebben volgens de koning hun weerslag op het leven in Nederland. Er vinden ‘felle krachtmetingen plaats’ en door het geweld zoeken ‘miljoenen mensen een veilig heenkomen’.

“Spanningen zetten ook onze samenleving onder druk, landelijk, maar ook dichtbij huis”, zei Willem-Alexander. Hij waarschuwde dat dit geen aanleiding mag zijn voor uitspattingen. “Hoe intens overtuigingen ook kunnen worden beleefd, ze zijn geen vrijbrief voor elk willekeurig gedrag.”

2014-12-25