Zorgen over zelf betalen deeltijdopleidingen

Organisaties in het hoger onderwijs maken zich zorgen over plannen om deeltijdopleidingen niet meer te vergoeden. De HBO-Raad noemt de timing ‘ongelukkig’, omdat juist de komende periode prestatieafspraken moeten worden gemaakt. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing zegt op Twitter duidelijkheid van het kabinet te eisen.

“Het maken van prestatieafspraken is al moeilijk genoeg”, zegt een woordvoerder van de HBO-Raad. “Als er een totaal nieuw plan komt, zouden wij daar niet blij mee zijn.” De nieuwe voorzitter van de HBO-Raad, Thom de Graaf, beklaagde zich er vorige week nog in NRC Handelsblad over dat prestatieafspraken moeten worden gemaakt terwijl de sector nog kampt met de naweeën van affaires met onterecht verstrekte diploma’s.

Maandag meldde nieuwssite voor de kennissector Scienceguide dat het deeltijd-aanbod wordt geprivatiseerd. Zo moet volgens de site driehonderd miljoen euro worden bespaard. Het ministerie van Onderwijs heeft dit nog niet bevestigd.

Als het waar is, is het volgens Jadnanansing ‘schandalig’. Bestuurder bij CNV Onderwijs Willem Jelle Berg spreekt van een ‘schril contrast’ tussen de maatregel en de ambitie om Nederland in de top vijf van de kenniseconomieën te brengen.

Afspraken uit het pensioenakkoord worden volgens hem gebroken. In het akkoord is afgesproken dat werknemers advies kunnen krijgen met welke scholing ze inzetbaar blijven. “Het is wel heel cru als de overheid eerst besluit om mensen langer door te laten werken en aan de andere kant mogelijkheden om ze langer inzetbaar te houden om zeep helpt.” Ook het plan om leraren door te laten leren valt hierdoor volgens hem in het water.

De bezuiniging komt volgens hem neer op een volgende stelselwijziging, terwijl rust was beloofd. “De hbo-master die hoofdzakelijk in deeltijd wordt gegeven, wordt de nek omgedraaid.”

Sommige instellingen dreigen volgens Scienceguide door de maatregel een kwart van hun studenten kwijt te raken. Fontys zou met ruim negenduizend deeltijdstudenten het zwaarst worden getroffen. In grote lijnen zou de hogeschool 43 miljoen euro minder ontvangen dan voorheen. Inholland zou 25 miljoen euro minder inkomsten hebben en de Haagse Hogeschool zou twaalf miljoen euro moeten missen.

29 februari 2012, 14:16 
© novum