‘Mogelijk strafprocedure om regels arbeidsmigratie’

De Europese Commissie wil een strafprocedure tegen Nederland beginnen als het kabinet de strengere regels voor arbeidsmigratie niet aanpast. Dat schrijft NRC Handelsblad woensdag op basis van een brief van de commissie aan minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) en minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA).

Het kabinet wil de overlast door werkloze EU-burgers terugdringen door ze na drie maanden uit te zetten als ze geen werk hebben gevonden. Volgens Europese wetgeving hebben EU-burgers echter zes maanden de tijd om een baan te vinden.

De Europese Commissie heeft er ook bezwaar tegen dat Nederland EU-burgers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland werken, geen recht op sociale zekerheid wil geven. De twee Eurocommissarissen die de brief schreven wijzen op de Europese regels voor grensarbeiders waaraan Nederland is gebonden.

Als de commissie een strafprocedure begint, buigt het Hof van Justitie in Luxemburg zich over de zaak. Als dat de commissie in het gelijk stelt, moet Nederland de regels aanpassen op straffe van een boete.


29 februari 2012, 15:09 
© novum