Asscher bekijkt aanscherping bij inburgering

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) gaat bekijken of er bij de inburgering van nieuwkomers in Nederland meer aandacht moet zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens hem is dat nu al een belangrijk punt in het inburgeringsexamen dat migranten moeten afleggen. Maar verbetering is altijd mogelijk.

Asscher zei dat donderdag in de Tweede Kamer. Hij reageerde op een pleidooi van regeringsfracties VVD en PvdA en oppositiepartij CDA om de vrijheid van meningsuiting meer centraal te stellen bij de inburgering. Volgens VVD-Kamerlid Malik Azmani moeten nieuwkomers ‘de vrijheid van meningsuiting niet alleen respecteren, maar omarmen en in hun vingers krijgen. Willen ze dat niet, dan moeten ze zich afvragen of ze wel willen leven in deze samenleving’.

Asscher laat de Kamer voor de zomer weten welke mogelijkheden hij ziet om het examen aan te scherpen.

2015-01-22