‘Goed geïntegreerde jongeren radicaliseren makkelijker’

‘De stelling dat jongeren die naar Syrië trekken vooral het slachtoffer zijn van een samenleving die hen niet accepteert, wordt niet door de feiten ondersteund. Goed geïntegreerde jongeren radicaliseren makkelijker.’ Dat zegt de Nederlandse onderzoekster Marion van San. Volgens haar onderzoek zijn goed geïntegreerde jongeren vatbaarder voor radicalisering. 

Dat zegt Van San in de Vlaamse krant De Standaard: ‘Ook de Belgische gezinnen waaruit jongeren vertrokken zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de lagere klasse’, zegt Van San in het opiniestuk. ‘De jongeren die vertrokken zijn, zijn niet allemaal laaggeschoolden en gefrustreerden en voor de discriminatie waarvan zij het slachtoffer geweest zouden zijn, is op casusniveau meestal weinig empirisch bewijs te vinden.’

Van San voelt meer voor de stelling dat ‘hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe groter de kans is dat zij radicaliseren’. De kinderen en kleinkinderen van immigranten zijn hier geboren en opgegroeid, en willen geaccepteerd worden. ‘Het gevolg daarvan is dat zij hogere maatschappelijke verwachtingen hebben dan anderen en vaak gevoeliger zijn voor uitsluiting en (vermeende) discriminatie. Bij negatieve ervaringen kunnen ze zich afkeren van de samenleving en hun heil zoeken in een deviante groepsidentiteit,’ aldus Van San.

02-02-2015

© Demet TV