Huiver voor nieuw systeem kinderopvangtoeslag

Een plan om de kinderopvangtoeslag straks rechtstreeks aan kinderopvangorganisaties uit te betalen, zorgt voor twijfels in de Tweede Kamer. Het geld gaat nu nog naar de ouders. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (ANP) overweegt een nieuw systeem. Daarin zal ook de hoogte van de bijdrage anders worden berekend.

Asscher verwacht dat de nieuwe aanpak eenvoudiger is en tot minder fraude leidt. Maar de Kamer waarschuwde donderdag voor de risicos die grootscheepse veranderingen meebrengen. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wees op problemen met andere stelselwijzigingen, zoals met de persoonsgebonden budgetten.

Asscher onderstreepte dat hij nog geen besluit heeft genomen. Hij gaat eerst goed bestuderen of het nieuwe systeem wel kan. Daarbij overlegt hij met de sector en met experts. Als hij besluit tot een andere opzet gaat die pas in 2018 in.

2015-02-05