Moskeeën willen ook buurthuis zijn

Moskeeën in Nederland willen meer dan alleen een gebedshuis zijn. De vaak jonge bestuurders vinden dat de moskee ook een sterke buurtfunctie moet hebben, stellen verschillende moslimorganisaties. De Essalam Moskee in Rotterdam speelt daar volgens Yassin Elforkani van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) een prominente rol in.

“Wij moeten ons veel meer laten zien, veel meer in de wijk bezig zijn en minder alleen een gebedshuis. Zo opereert ook het Leger des Heils”, aldus adjunct-directeur Jacob van der Blom van de Essalam Moskee. “Dat betekent inderdaad dat bijvoorbeeld ook moslims vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis van de wijk gaan doen. Maar waarom zouden wij bijvoorbeeld niet voetballertjes van een vereniging in de buurt sponsoren, als er dan bijvoorbeeld op zaterdag geen alcohol wordt geschonken?”

Het zijn zo maar wat ideeën die hij de komende periode wil gaan uitwerken, met steun van het bestuur. Elforkani noemt de koerswijziging een gezonde ontwikkeling. Ook Habib el Kaddouri van de Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) spreekt van een ‘nieuwe voorhoede’ van hoogopgeleide moslims die de nieuwe posities innemen. “Ze pakken ook allerlei maatschappelijke vraagstukken op, zoals huiswerkbegeleiding en de hulp aan ouderen en jongeren.”

Van der Blom wil veel meer een scheiding tussen echte taken van de imam en van organisaties zoals de ggz, justitie, schuldhulpverlening en blijf-van-mijn-lijfhuizen. “De imam moet voor moslims veel meer de wegwijzer naar dit soort instellingen zijn”, zegt Van der Blom. Ook worden steeds meer groeperingen uitgenodigd die vroeger niet welkom waren in de moskee, zoals laatst de SGP en ChristenUnie, maar ook de rechts-conservatieve denker Bart Jan Spruyt. Voor veel moslims is dat ‘vloeken in de moskee’.

Zo meldde zich afgelopen weken ook een groep gelovigen die denkt dat te veel conservatieve Arabieren in het bestuur het voor het zeggen krijgen. Van der Blom ontkent dit en wijst op de nieuwe initiatieven die worden genomen om beter aansluiting te vinden met de Nederlandse samenleving.

“De Essalam Moskee heeft na de aanslagen in Parijs een prominente rol gespeeld”, zegt Elforkani, omdat daar toen veel media aanwezig waren om onder meer de preek uit te zenden. “Het proces tot verandering heeft een enorm effect op de samenleving. De maatschappelijke betrokkenheid van moskeeën wordt groter.”

2015-02-24