Dagblad Trouw betuigt spijt aan Schilderswijk

In de nieuwe editie van de Schilderswijkkrant, die deze week verschijnt, betuigt Cees van der Laan (hoofdredacteur Trouw) spijt aan de Schilderswijk voor het in mei 2013 plaatsen van een artikel van Perdiep Ramesar over een zogenaamde ‘Shariadriehoek’ in de Schilderswijk.

Ramesar werd eind vorig jaar ontslagen omdat de redactie van het dagblad niet langer in kon staan voor de bronnen die hij opvoerde in zijn artikelen.

“Artikel had niet in de krant gemogen”

“Kort na het verschijnen van het artikel is al discussie ontstaan over het brongebruik. Als we daar met de kennis van nu naar kijken, moeten we vaststellen dat het artikel in die vorm niet in de krant had gemogen”, aldus Van der laan in de Schilderswijkkrant.

Ook stelt hij: “Als je ziet wat het gevolg was van deze publicatie -politici die naar de wijk kwamen etc.- het werd ineens andermans agenda en daar zijn wij natuurlijk wel verantwoordelijk voor geweest.”

Journalistiek Project
Van der laan kondigt in het artikel aan in het voorjaar een gedeelte van de krant in te ruimen voor verhalen over de Schilderswijk en haar bewoners. “Veel mensen zullen dit zien als een goedmakertje, maar wij gaan dat op onze voorwaarden doen, onafhankelijk en met open vizier.”

Het volledige artikel is te lezen in de Schilderswijkkrant, die City Mondial al vele jaren samen met bewoners en professionals uit de wijk maakt. Het is ook digitaal in te zien via de website www.schilderswijk.nl.