’Steeds moeilijker om moskeeën te bouwen’

Moskeebesturen ondervinden sinds een jaar steeds meer weerstand bij de bouwplannen voor een nieuw gebedshuis. Die zegt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na gesprekken met verschillende koepelorganisaties van moskeeën. Vaak verzetten buurtbewoners zich tegen de gebedshuizen. Moskeebesturen doen op hun beurt te weinig aan het creëren van draagvlak, stelt het CMO.

Het contactorgaan ziet problemen in het bouwproces bij zo’n tien gemeenten. CMO-woordvoerder Yassin Elforkani wil niet alle gemeenten noemen omdat het orgaan een bemiddelende rol wil gaan spelen om problemen aan te pakken. ,,Daarvoor willen we ook met gemeentebestuurders gaan praten. Die willen wij nu niet voor het hoofd stoten”, aldus Elforkani.

Hij noemt wel de plaatsen Zoetermeer, Groningen en Assendelft, omdat problemen daar uitgebreid in de media zijn geweest. Omwonenden maken vaak bezwaar omdat ze parkeerproblemen verwachten. Maar ook angst voor de islam speelt een rol, denkt Elforkani: ,,In drie van de tien gevallen ontstonden er problemen met de gemeenten na de aanslagen in Parijs en met haatpredikers.”

Hij wijst ook op verkeerde beeldvorming. ,,Mensen denken dat er opeens een heleboel moskeeën worden gebouwd, maar vaak gaat het om bestaande gebedshuizen die nog ‘verstopt’ zaten in oude garages en schoolgebouwen. Die worden door nieuwbouw opeens zichtbaar.”

Het CMO biedt de moskeeën hulp aan om te bemiddelen. Twee moskeeën hebben daartoe inmiddels een verzoek ingediend. Binnenkort wil het contactorgaan politieke partijen gaan benaderen om het probleem te bespreken.

Elforkani zegt dat moskeebesturen zelf meer hun best moeten doen om omwonenden eerder bij nieuwbouwplannen te betrekken. ,,Ook moeten besturen veel transparanter worden over bijvoorbeeld de financiering.” De bouw van een moskee in Lansingerland is wat betreft Elforkani het voorbeeld van hoe het ook kan. ,,Tegen de bouw is niet één bezwaar aangetekend, vooral omdat bewoners direct in het proces zijn betrokken.”

 

2015-03-10