Fractievoorzitters oordelen over PVV’er Faber

De fractievoorzitters van de Provinciale Staten van Gelderland praten woensdag over de ophef rond PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber. Zij raakte in opspraak omdat zij met geld uit het fractiebudget het bedrijf van haar zoon inhuurde voor het beheren van de PVV-website. Dat is niet toegestaan.

Faber is lijsttrekker voor de PVV bij de Eerste Kamerverkiezingen. Zij erkende dat haar actie ,,het niet handig was”, maar wil niet aftreden. Haar collega’s in de Staten willen de kwestie nu bespreken in de procedurecommissie, waarin de fractievoorzitters zitting hebben. Zij kunnen Faber niet wegsturen, hoogstens tijdens een vergadering van Provinciale Staten een motie van treurnis of afkeuring indienen.

UPDATE:

PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber is niet van plan de politiek te verlaten, nu ze onder vuur ligt wegens een met provinciegeld betaalde klus die zij aan het bedrijf van haar zoon gunde. Dat heeft ze woensdagmorgen gezegd tijdens een vergadering van de fractievoorzitters van Provinciale Staten van Gelderland. Daarna verliet de PVV-leidster het gezelschap, dat wel doorvergadert over eventuele stappen die tegen Faber kunnen worden ondernomen. 

Faber vindt dat zij ,,formeel juridisch en in de geest van de regelgeving” geen regels heeft overtreden. Toen bekend werd dat het bedrijf van haar zoon met fractiegeld was betaald, heeft zij dat bedrag uit eigen zak aangezuiverd. Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga vond ook dat Faber geen regels had overtreden. ,,Hij wordt nu weggezet als handlanger van de PVV. Het is een schande”, aldus Faber, die na haar verklaring meteen opstapte. 

UPDATE:

De Gelderse politiek onderneemt geen verdere stappen tegen PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber, die het bedrijf van haar zoon betaalde met fractiegeld. Dat hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten woensdag besloten na een extra vergadering.

Faber was bij het begin van de vergadering, maar verliet de bijeenkomst na een verklaring waarin ze onder meer van leer trok tegen commissaris van de Koning Clemens Cornielje en de griffier van de provincie, die haar publiekelijk aan de schandpaal zouden hebben genageld. Volgens Faber heeft zij geen regels overtreden door het bedrijf van haar zoon een website voor de PVV te laten maken. Ze is dan ook niet van plan de politiek te verlaten. Faber is kandidaat voor de Eerste Kamerfractie van de PVV.

Faber, fel voorvechtster van politieke integriteit, stortte het aan haar zoon betaalde bedrag terug in de partijkas toen bleek dat zijn klus als bevoordeling kon worden gezien. Ze vroeg ook advies aan hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga, die vaststelde dat ze zich aan de regels had gehouden. ,,Hij wordt nu weggezet als handlanger van de PVV. Het is een schande”, aldus Faber woensdag.

Cornielje waarschuwde de Staten woensdag om ,,de zaak niet groter of kleiner te maken dan hij is.” ,,Het zou Faber gesierd hebben als ze meteen had gezegd dat ze een fout had gemaakt. We maken allemaal fouten.”

In Gelderland geldt een gedragscode die voorschrijft dat politici geen familieleden mogen bevoordelen. Gelderland gaat nu een commissie instellen die zich gaat buigen over de werking van die code en de besteding van fractiegelden. In het verleden zijn daar vaker fouten mee gemaakt, onder andere door de PVV-fractie.

2015-03-11