Meer agenten ontslagen om wangedrag

Vorig jaar zijn er in totaal 164 politiemedewerkers (on)voorwaardelijk ontslagen voor wangedrag. In 2013 waren dat er nog 146, meldt de Nationale Politie maandag. 

,,Ik constateer een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar”, reageert korpschef Gerard Bouman. ,,Bezien over een langere periode daalt het aantal strafontslagen bij de politie echter wel degelijk.” 

Naar gemiddeld 2 procent van de ongeveer 65.000 politiemensen is onderzoek gedaan voor mogelijk plichtsverzuim. In bijna twee derde van die gevallen trof de medewerker van de politie uiteindelijk geen blaam. 

2015-03-16