Beveiliging DigiD nog steeds niet goed

De beveiliging van DigiD, het middel voor burgers om digitaal in contact te komen met de overheid, voldoet nog steeds niet. Dat constateert de Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De maatregelen die in 2014 voor de beveiliging van DigiD werden getroffen, hebben belangrijke beveiligingsrisico’s niet weggenomen. ,,Er zijn nog steeds risico’s voor aanvallen op de webomgeving van DigiD.”

Minister Ronald Plasterk heeft wel recentelijk extra beveiligingsmaatregelen aangekondigd. De Rekenkamer spoort hem aan daar extra vaart achter te zetten.

2015-05-20